خیابان جمهوری تقاطع هنری کربن ساختمان نجم

جهت ارتباط با مجموعه توانمندسازی می توانید با شماره ۸۸۸۴۶۰۸۵-۰۲۱ تماس بگیرید.

همچنین  با ارسال عدد ۱۰۰  به سامانه پیامکی ۶۶۰۰۰۰۰۰۶ می توانید به مجموعه توانمندسازی بپیوندید و در جریان اخبار و اطلاعیه های مهم حرکت های جهادی کشور قراربگیرید.